Podstawowe informacje:

TARNOGRAN R z borem jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym, przeznaczonym do nawożenia rzepaku, gorczycy białej, kapusty i roślin strączkowych, a także roślin okopowych z uzupełnieniem potrzebnej dawki azotu, np. saletrą amonową. Skład chemiczny i formy składników w nawozie zapewniają dobre odżywianie roślin w całym sezonie wegetacyjnym. Zalecany jest w szerokim zakresie upraw rolniczych, wymagających poza fosforem i potasem także siarki, wapnia i magnezu.
Nawóz zawiera ponadto niedeklarowane makroskładniki pokarmowe:
– wapń w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) całkowity (ok. 13 %(m/m)) oraz tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie (ok. 5 %(m/m))
– siarkę w przeliczeniu na tritlenek siarki (SO3) całkowity (ok. 22 %(m/m)) oraz tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie (ok. 19 %(m/m))

Zasady stosowania:

Nawóz można stosować na gleby o odczynie od obojętnego do kwaśnego. Zaleca się zmieszać go z glebą do głębokości 10-20 cm.

Opakowania:

50 kg

500 kg

Zalecane dawki nawozu:

Rzepak ozimy: 00 – 700 kg/ha
Bobik, łubin biały, żółty, wąskolistny: 200 – 700 kg/ha

Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

Granulometria:

Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 5 mm: co najmniej 95 %(m/m).
Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 2 mm: nie więcej niż 10 %(m/m).

Deklarowane składniki:

4,0 azot (N) w formie amonowej, % (m/m)
9,0 | pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity, % (m/m)
5,0 | pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
19,0 | tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
3,0 | tlenek magnezu (MgO) całkowity, % (m/m)
2,0 | tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
0,20 | bor (B) całkowity, w postaci soli sodowej, % (m/m)*
*zawarty w nawozie bor (B) jest częściowo, w zmiennej ilości, rozpuszczalny w wodzie

Środki ostrożności:

  • Wdychanie: Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, co powinno być wystarczające. W przypadku utrzymujących się dolegliwości lub złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem.
  • Kontakt ze skórą: Zmienić zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę przemyć wodą z mydłem. W przypadku pojawienia się podrażnienia, które nie ustępuje skonsultować się z lekarzem.
  • Kontakt z oczami: Przemywać oczy dużą ilością wody przez kilka minut. W przypadku pojawienia się podrażnienia, które nie ustępuje skonsultować się z lekarzem.
  • Połknięcie: W przypadku połknięcia przepłukać usta dużą ilością wody. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem.
  • Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego, podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego.