Podstawowe informacje:

TARNOGRAN 21 jest nawozem uniwersalnym, przeznaczonym przede wszystkim do nawożenia kukurydzy oraz zbóż ozimych, buraków, roślin strączkowych i drzew owocowych.
Nawóz zawiera ponadto niedeklarowane makroskładniki pokarmowe:
– wapń w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) całkowity (ok. 12 %(m/m)) oraz tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie (ok. 5 %(m/m))
– siarkę w przeliczeniu na tritlenek siarki (SO3) całkowity (ok. 20 %(m/m)) oraz tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie (ok. 17 %(m/m))

Zasady stosowania:

Nawóz można stosować na gleby o odczynie od obojętnego do kwaśnego. Zalecane jest zmieszanie go z glebą na głębokość 10-15 cm.

Opakowania:

50 kg

500 kg

Zalecane dawki nawozu:

Według WE:
NPK (CaMgS) 3-10-21-(6-3-18)

Według CE :
PFC 1(C)(I)(a)(ii) Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy
NPK (Mg) 4-10-21 (3)

Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia.

Deklarowane składniki:

4,0 | azot (N) całkowity w formie amonowej, % (m/m)
10,0 | pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity, % (m/m)
5,5 | pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
21,0 | tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
3,0 | tlenek magnezu (MgO) całkowity, % (m/m)
2,0 tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)

Granulometria:

Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 5 mm: co najmniej 95 %(m/m).

Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 2 mm: nie więcej niż 10 %(m/m).

Środki ostrożności:

  • Wdychanie: Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, co powinno być wystarczające. W przypadku utrzymujących się dolegliwości lub złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem.
  • Kontakt ze skórą: Zmienić zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę przemyć wodą z mydłem. W przypadku pojawienia się podrażnienia, które nie ustępuje skonsultować się z lekarzem.
  • Kontakt z oczami: Przemywać oczy dużą ilością wody przez kilka minut. W przypadku pojawienia się podrażnienia, które nie ustępuje skonsultować się z lekarzem.
  • Połknięcie: W przypadku połknięcia przepłukać usta dużą ilością wody. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem.
  • Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego, podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego.