Podstawowe informacje:

Saletrosan 30 to nawóz azotowo-siarkowy, który może być stosowany podczas wiosennego nawożenia wszystkich roślin uprawnych. Szczególnie polecany jest do wiosennego nawożenia zbóż ozimych (I i II dawka azotu) oraz jarych, a także rzepaku ozimego, roślin okopowych, bobowatych, pastewnych, na użytkach zielonych, w uprawie warzyw oraz sadownictwie.
Saletrosan 30 to:
 • Obecność azotu w dwóch formach: azotanowej (pogłównej, działającej szybko, wspomagającej pobieranie potasu, magnezu i wapnia) i amonowej (wolno działającej, stymulującej ukorzenianie się roślin, wspomagającej pobieranie fosforu, siarki i boru).
 • Możliwość zastosowania azotu i siarki w jednej zabiegu.
 • Możliwość aplikacji w szerokim przedziale czasowym.

Korzyści ze stosowania:

 • Wysoki plon o doskonałych parametrach jakościowych.
 • Właściwe zabezpieczenie roślin w azot i siarkę (dzięki odpowiednio dobranym proporcjom pomiędzy tymi pierwiastkami) już od pierwszych wczesnowiosennych zabiegów.
 • Pobudzenie roślin do krzewienia, dzięki obecności formy azotanowej azotu.
 • Efektywne wykorzystanie azotu.
 • Lepsza skuteczność i wydajność użytych nawozów.

Opakowania:

50 kg

500 kg

Właściwości i skład:

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.

Formuła nawozu: N (S) 30 (+17,5) / 30 (+7)
Granulometria: Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-6,3 mm.
Gęstość nasypowa: 0,98 kg/dm3

Składniki produktu:

CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Azot N całkowity: 30%

Azot N azotanowy: 12%,
Azot N amonowy: 18%

Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 17,5% (7% S)

Środki ostrożności:

 • Działa drażniąco na oczy.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu.
 • W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
 • W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.