Podstawowe informacje:

Saletromag 25 to nawóz azotowo-siarkowy, który może być stosowany podczas wiosennego nawożenia wszystkich roślin uprawnych. Szczególnie polecany jest do wiosennego nawożenia zbóż ozimych (I i II dawka azotu) oraz jarych, a także rzepaku ozimego, roślin okopowych, bobowatych, pastewnych, na użytkach zielonych, w uprawie warzyw oraz sadownictwie.
Saletromag 25 to:
 • Obecność azotu w dwóch formach: szybko dostępnej azotanowej i działającej wolniej amonowej.
 • Obecność siarki w formie siarczanowej, bezpośrednio dostępnej dla roślin.
 • Dodatek magnezu wspomagający rozwój systemu korzeniowego i pobieranie składników pokarmowych przez rośliny.

Korzyści ze stosowania:

 • Wysoka efektywność produkcyjna.
 • Większa odporność roślin na choroby i szkodniki.
 • Wysoka jakość plonu.
 • Odpowiednie odżywienie roślin w azot, a także magnez oraz siarkę.
 • Większa odporność roślin na warunki stresowe.

Opakowania:

50 kg

500 kg

Właściwości i skład:

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.

Formuła nawozu: N (Mg, S) 25 (+6,5 +17,5) / 25 (+3,9 +7)
Granulometria: Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-6,3 mm.
Gęstość nasypowa: 0,98 kg/dm3

Składniki produktu:

CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)
CMC 1 – Magnezyt (CAS 12125-28-9)

Azot N całkowity: 25%

Azot N azotanowy: 9,7%,
Azot N amonowy: 15,3%

Tlenek magnezu MgO całkowity: 6,5% (3,9% Mg)

Tlenek magnezu MgO rozpuszczalny w wodzie: 2,4% (1,4% Mg)

Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 17,5% (7% S)

Środki ostrożności:

 • Działa drażniąco na oczy.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu.
 • W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
 • W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.