Podstawowe informacje:

RSM S 26 (+7,5) jest wysokoskoncentrowanym, uniwersalnym nawozem azotowo-siarkowym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.
RSM S 26 (+7,5) to:
  • Trzy formy azotu w korzystnych proporcjach: szybko dostępna dla roślin azotanowa (saletrzana) oraz wolniej działające, ale za to dłużej dla nich dostępne, amonowa i amidowa.
  • Obecność siarki stymulującej pobieranie azotu.
  • Możliwość stosowania w szerokim przedziale czasowym.

Korzyści ze stosowania:

  • Stabilne, wysokie i dobre jakościowo plony roślin.
  • Wzrost odporności roślin na stres.
  • Lepsze wykorzystanie azotu, a tym samym ograniczenie jego strat.
  • Wysoka efektywność ekonomiczna upraw.

Opakowania:

1000 l

Właściwości i skład:

PFC 1(C)(I)(b)(i): Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.

Formuła nawozu: N (S) 26 (+7,5) / 26 (+3)
Gęstość: 1,28 kg/dm3

Składniki produktu:

CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Azot N całkowity: 26%

Azot N azotanowy: 4%
Azot N amonowy: 6,6%
Azot N amidowy: 15,4%

Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 7,5% (3,0% S)

Środki ostrożności:

  • RSM S 26 (+7,5) jest pakowany do cystern lub autocystern.
  • RSM S 26 (+7,5) jest oferowany w oznakowanych pojemnikach 1000 l.
  • RSM S 26 (+7,5) magazynowany jest w zbiornikach naziemnych, DPPL (1000 litrów). RSM S 26 (+7,5) powinien być przechowywany w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzaniem wykonanych ze stali, tworzyw sztucznych lub odpowiednio zabezpieczonego betonu. Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych lub ich stopów. Pompy i rurociągi, którymi przetłaczany jest produkt, powinny być wykonane z materiałów odpornych na jego działanie, np. stali lub tworzyw sztucznych. Zbiorniki powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Podczas przechowywania nawozów płynnych w pojemnikach należy zadbać o ich dobry stan techniczny. Pojemniki powinny być szczelne i wolne od rdzy i innych zanieczyszczeń. Podczas przechowywania oraz w trakcie transportu produkt należy chronić przed ochłodzeniem poniżej temperatury początku krystalizacji tj. -7°C. RSM S 26 (+7,5) nie powinien być przechowywany w zbiornikach podziemnych.