Podstawowe informacje:

POTAFOSKA MAGNEZOWANA granulowana jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym, zawierającym składniki pokarmowe w formie łatwo przyswajalnej przez rośliny. Nawóz zawiera siarkę niezbędną do budowy białek. Zalecany jest do nawożenia gleb ubogich w magnez i na użytki zielone. Nadaje się do nawożenia wszystkich upraw polowych, szczególnie zbóż ozimych i rzepaku.
Nawóz zawiera ponadto niedeklarowane makroskładniki pokarmowe:
– wapń w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) całkowity (ok. 20 %(m/m))
– tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie (ok. 11 %(m/m))
– siarkę w przeliczeniu na tritlenek siarki (SO3) całkowity (ok. 20 %(m/m))
– tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie (ok. 11 %(m/m))

Zasady stosowania:

Jest to typowy nawóz przedsiewny, wskazane jest zmieszanie go z glebą do głębokości 15 cm. W przypadku stosowania go na użytkach zielonych, nawóz należy wysiać wczesną wiosną według dawki fosforu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny z uwzględnieniem zawartości fosforu w glebie. Po zastosowaniu POTAFOSKI MAGNEZOWANEJ granulowanej zalecane jest pogłówne dokarmianie roślin azotem.

Opakowania:

50 kg

500 kg

Skład:

Według WE:

PK (CaMgS) 13-13 (13-4-22)

Według CE

PFC 1(C)(I)(a)(ii) Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy PK (Mg) 13,5-13 (4)

Deklarowane składniki:

pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity, % (m/m): 13,5
pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m): 10,5
tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m): 13,0
tlenek magnezu (MgO) całkowity, % (m/m): 4,0

Środki ostrożności:

  • Wdychanie: Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, co powinno być wystarczające. W przypadku utrzymujących się dolegliwości lub złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem.
  • Kontakt ze skórą: Zmienić zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę przemyć wodą z mydłem. W przypadku pojawienia się podrażnienia, które nie ustępuje skonsultować się z lekarzem.
  • Kontakt z oczami: Przemywać oczy dużą ilością wody przez kilka minut. W przypadku pojawienia się podrażnienia, które nie ustępuje skonsultować się z lekarzem.
  • Połknięcie: W przypadku połknięcia przepłukać usta dużą ilością wody. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem.
  • Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego, podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego.