Podstawowe informacje:

POTAFOSKA 12 jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym, zawierającym składniki pokarmowe w formie łatwo przyswajalnej przez rośliny. Nawóz ten przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku ozimego. Można go też efektywnie stosować pod wszystkie uprawy jare i pod użytki zielone, uzupełniając azot według potrzeb uprawianych gatunków roślin. Nawóz zawiera siarkę niezbędną do budowy białek.
Nawóz zawiera ponadto niedeklarowane makroskładniki pokarmowe:
– wapń w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) całkowity (ok. 18 %(m/m))
– tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie (ok. 10 %(m/m))
– siarkę w przeliczeniu na tritlenek siarki (SO₃) całkowity (ok. 28 %(m/m))
– tritlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie (ok. 20 %(m/m))

Zasady stosowania:

Jest to nawóz przedsiewny, niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 10 – 15 cm. Na użytkach zielonych nawóz należy rozsiewać wczesną wiosną według dawki fosforu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny.

Opakowania:

50 kg

500 kg

Skład:

Według WE

NPK (CaS) 4-12-12-(16-30)

Według CE

PFC 1(C)(I)(a)(ii) Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy NPK 4-13-12

Deklarowane składniki:

azot (N) całkowity w formie amonowej, % (m/m): 4,0
pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity, % (m/m): 13,0
pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m): 11,0
tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m): 12,0

Środki ostrożności:

  • Wdychanie: Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, co powinno być wystarczające. W przypadku utrzymujących się dolegliwości lub złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem.
  • Kontakt ze skórą: Zmienić zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę przemyć wodą z mydłem. W przypadku pojawienia się podrażnienia, które nie ustępuje skonsultować się z lekarzem.
  • Kontakt z oczami: Przemywać oczy dużą ilością wody przez kilka minut. W przypadku pojawienia się podrażnienia, które nie ustępuje skonsultować się z lekarzem.
  • Połknięcie: W przypadku połknięcia przepłukać usta dużą ilością wody. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem.
  • Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego, podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego.