Podstawowe informacje:

Pulrea +INu to mocznik z inhibitorem ureazy. Jest to uniwersalny nawóz azotowy, który może być wykorzystywany do nawożenia wszystkich roślin uprawnych. Nawóz zaleca się stosować wiosną do przedsiewnego nawożenia roślin jarych, tj. kukurydzy, słonecznika, zbóż jarych, oraz pogłównego nawożenia roślin ozimych, w tym zbóż ozimych i rzepaku ozimego. Nawóz może być stosowany w uprawie roślin okopowych, bobowatych.
Pulrea +INu to:
 • Wysoka koncentracja azotu w formie amidowej.
 • Stabilne źródło azotu dla roślin – zawarty w nawozie inhibitor przejściowo blokuje ureazę, czyli naturalnie występujący w środowisku enzym rozkładający mocznik, dzięki czemu nawóz działa dłużej.
 • Ograniczenie start azotu związanych z ulatnianiem się amoniaku.

Korzyści ze stosowania:

 • Wysoki, stabilny plon roślin.
 • Wysoka efektywność wykorzystania azotu z nawozu, także w stosowaniu pogłównym.
 • Silne ograniczenie emisji amoniaku z mocznika.
 • Zmniejszenie liczby dawek azotu i lepszej dostosowanie terminów nawożenia do terminów innych zabiegów agrotechnicznych (poprawa organizacji pracy w gospodarstwie) oraz warunków pogodowych.

Opakowania:

25 kg

500 kg

Właściwości i skład:

Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy z inhibitorem ureazy (NBPT/NPPT)

Formuła nawozu: N 46 z inhibitorem ureazy (NBPT/NPPT)
Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 1,0-4,0 mm.
Gęstość nasypowa: 0,70-0,78 kg/dm3

Składniki produktu:

Mocznik (CAS 57-13-6)

Azot N całkowity: 46%

Azot N amidowy: 46%

Środki ostrożności:

 • Działa drażniąco na oczy.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu.
 • W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
 • W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.