Podstawowe informacje:

DOLOMIT (węglan wapniowo-magnezowy) jest nawozem przeznaczonym do stosowania na wszystkie rodzaje gleb, w szczególności o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i lekko kwaśnym, we wszystkich uprawach rolniczych, na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. Ze względu na znaczną zawartość magnezu powinien być stosowany przede wszystkim na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w magnez. Może być stosowany jako samodzielny nawóz lub jako składnik mieszanki z innymi nawozami. DOLOMIT ma działanie odkwaszające a obecność niezbędnego roślinom magnezu, powoduje zwiększenie plonów i poprawienie stanu zdrowotnego roślin.

Zasady stosowania:

Zalecane jest zmieszanie Dolomitu z glebą, na głębokości 15 – 20 cm. Pod rośliny ozime na glebach ornych Dolomit powinien być stosowany pod orkę siewną. W przypadku roślin jarego siewu czy sadzenia – pod orkę zimową, ewentualnie także pod orkę wiosenną. Dopuszczalne jest stosowanie Dolomitu na użytki zielone, poprzez rozsiewanie na powierzchni pola, ale jego działanie będzie wtedy spowolnione a zabieg taki powinien być przeprowadzony jesienią, po pokosach lub wypasach.

Opakowania:

10 kg

25 kg

Zalecane dawki nawozu:

Gleby lekkie: 2 – 3 dawki nawozu
Gleby średnie: 3 – 4 dawki nawozu
Gleby ciężkie: 4 – 5 dawki nawozu

Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia.

Po wymieszaniu z glebą składniki pokarmowe zawarte w nawozie będą uwalnianie stopniowo w czasie sezonu wegetacyjnego, bez ryzyka szybkiego wymycia poza zasięg systemu korzeniowego.

Deklarowane składniki:

min.45,0% | Tlenek magnezu (MgO) całkowity + tlenek wapnia (CaO) całkowity, % (m/m)
min. 15,0% | W tym: tlenek magnezu (MgO) całkowity, % (m/m)

Środki ostrożności:

  • Wdychanie: Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, co powinno być wystarczające. W przypadku utrzymujących się dolegliwości lub złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem.
  • Kontakt ze skórą: Zmienić zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę przemyć wodą z mydłem. W przypadku pojawienia się podrażnienia, które nie ustępuje skonsultować się z lekarzem.
  • Kontakt z oczami: Przemywać oczy dużą ilością wody przez kilka minut. W przypadku pojawienia się podrażnienia, które nie ustępuje skonsultować się z lekarzem.
  • Połknięcie: W przypadku połknięcia przepłukać usta dużą ilością wody. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem.
  • Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego, podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego.